Simona Salvemini indossa Nina Voulant Camouflage

L’ex gieffina Simona Salvemini, posa con indosso “Nina Volant Camouflage” [...]